Seminarul "Strategii de predare si invatare activa a economiei"
Mangalia, mai 1999


In mai 1999, Consiliul National pentru Pregatirea Profesorilor, Educational Development Center (EDC) din S.U.A. si National Council on Economic Education (NCEE) din S.U.A. au organizat un seminar pentru 44 profesori de economie din toate judetele tarii.
Seminarul s-a desfasurat la Mangalia in mai 1999.
Activitatile de seminar au fost conduse de profesorii Jane Lopus, de la California State University, Hayward, California si James Dick, de la University of Nebraska in Omaha, Nebraska.
La propunerea Ministerului Educatiei, profesorii de economie din S.U.A. au fost asistati de Maria Liana Lacatus, profesoara la Scoala Centrala din Bucuresti, participant la programul de formare al NCEE.
Obiectivul seminarului a fost familiarizarea profesorilor de economie romani cu strategiile de invatare activa utilizate in educatia economica.Programul seminarului

Tema
Subiectul
Metode
Formator(i)
1. Introducere. Testare
initiala
Prezentarea formatorilor si a participantilor. Testarea cunostintelor economice si a atitudinii fata de economia de piata Prezentare.
Administrarea testelor
Jane Lopus Jim Dick
Maria Lacatus
Florina Otet
2. De ce fac oamenii comert. Modul economic de gandire Motivatie, cost, avantaj /profit,
avantaj comercial.
Adoptarea deciziilor, costul de oportunitate, raritatea, alocarea resurselor
Simulare.
Discutii. Instruire directa.
Lucru in grup
Jane Lopus
Maria Lacatus
3. Educatia
economica
Conceptele economice funfamentale.Standardele orientative de continut. Programe de educatie economica in S.U.A. si Romania Instruire directa.
Discutii
Jim Dick
Florina Otet
4. Sistemele economice si promovarea valorilor Sistemele economice: economia de tip traditional, economia de piata, economia planificata. Libertatea, eficienta, echitatea, securitatea si cresterea economica. Instruire directa.
Simulare.
Lucru in grup.
Discutii
Jane Lopus
Maria Lacatus
5. Adoptarea deciziilor Cost de oportunitate, cost, beneficii, resurse, raritate, optiune Instruire directa.
Lucru in grup
Jim Dick
Maria Lacatus

6. Misterele economice
Rezolvarea misterelor economice. Optiune, cost de oportunitate, motivatie, sisteme economice, castig comercial Instruire directa.
Lucru in grup.
Discutii
Jane Lopus si Maria Lacatus
7. Economia de piata Proprietate privata, libera initiativa,concurenta, piata, preturi libere, interventia limitata a statului Instruire directa.
Simulare
Lucru in grup
Jim Dick
Maria Lacatus
8. Raritatea si costul de oportunitate
Raritate, cost de oportunitate, resurse, motivatii
Simulare.
Discutii
Jane Lopus
Maria Lacatus
9. Cererea si oferta Cerere, cantitate ceruta, legea cererii, oferta, cantitate oferita, legea ofertei, pret, echilibru Simulare.
Discutii
Jim Dick
Maria Lacatus
10. Modificarile cererii si ale ofertei Interdependentele dintre piete Lucru in grup.
Discutii
Jane Lopus
Maria Lacatus
11. Modificarile cererii si ale ofertei Preturile controlate si reactiile pietei Instruire directa Jane Lopus
Maria Lacatus
12. Proiectarea unei lectii de economie Standarde de continut, obiectivele lectiei, activitati de invatare Instruire directa Jim Dick
Maria Lacatus
13. Productivitatea Productivitate, specializare, diviziunea muncii, investitii, bunuri de capital, capital uman Simulare.
Discutii
Jane Lopus
Maria Lacatus
14. Intreprinzatorul Spirit antreprenorial, costul productiei, venituri, profit, pierdere, consumator, producator Simulare.
Discutii
Jim Dick
Maria Lacatus
15. Tipuri de piata si concurenta Structura pietei, concurenta perfecta, concurenta monopolistica, oligopolul, monopolul Simulare.
Discutii
Jim Dick
Maria Lacatus
16. Rolul statului in economie Roul economic al statului, bunurile publice, externalitatile, redistribuirea veniturilor, stabilizarea economiei Instruire directa.
Lucru in grup
Jane Lopus
Maria Lacatus
17. Politica fiscala Instabilitate economica, taxe, impozite, buget, recesiune, expansiune Joc de roluri.
Discutii
Jim Dick
Maria Lacatus

18. Banii
Banii, schimbul, masa monetara, functiile banilor Simulare.
Discutii
Jane Lopus
Maria Lacatus
19. Politica monetara Inflatia, banca centrala, politica monetara Simulare.
Discutii.
Instruire directa
Jim Dick
Maria Lacatus
20. Fluxurile economice Circulatia bunurilor si a serviciilor, a resurselor si a banilor, veniturile (salarii, rente, dobanzi, profituri) Simulare.
Discutii.
Instruire directa
Jane Lopus
Maria Lacatus
21. O lectie de economie
model
Prezentari ale grupurilor de lucru Prezentari de proiecte de lectii Jim Dick
22. Incheiere
Testare finala
Sinteza seminarului. Concluzii.
Test de cunostinte si de atitudini
(de progres). Fisa de evaluare a seminarului
Discutii.
Testare finala. Evaluarea seminarului
Jane Lopus
Jim Dick