<<Inapoi

Centrul Român pentru Educaţie Economică (CREE) şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează, în parteneriat, în perioada 16-21 aprilie 2011, la Deva, seminarul Educaţia economică în învăţământul primar.
Învăţătorii, institutorii şi profesorii pentru învăţământul primar interesaţi vor completa şi trimite formulare de înscriere până la data de 5 martie 2011, prin poştă, fax sau e-mail, la CREE pe adresa Bucureşti, sectorul 1, cod 010121, Str. Ştirbei Vodă nr. 164, Bloc 21 A, Ap. 24, fax 021-312.82.33, e-mail: office@cree.ro

Formularul de înscriere se poate descărca de aici.

<<Inapoi