Traducerea si adaptarea unor materiale ale NCEE

Materialele au fost fie selectate dintre materialele educationale ale NCEE, fie realizate de catre prof. Jane Lopus, California State University, Hayward, California, S.U.A., si prof. James Dick, University of Nebraska, Omaha, Nebraska, S.U.A. Aceste materiale au fost constituit suportul de curs pentru Seminarul "Strategii de predare si invatare activa a economiei" - Mangalia, mai 1999.
Traducerea si adaptarea materialelor au fost realizate de prof. Maria Liana Lacatus, Scoala Centrala, Bucuresti, si Dorina Chiritescu, Colegiul National "Sf. Sava", Bucuresti.
Materialele au fost incluse in lucrarile publicate de Consiliul National pentru Pregatirea Profesorilor (seria Calitate in formare, 2001):

*Educatia economica. Manualul profesorului

Proiectele de lectie incluse in acest manual au fost au fost selectate si acopera teme cum sunt:
- Schimbul economic
- Sistemele economice si finalitatile lor sociale
- Rolul economic al Statului
- Intreprinzatorul
- Costul de productie
- Profitul
- Productivitatea
- Piata
- Cererea si oferta
- Pretul si echilibrul pietei
- Interdependenta pietelor
- Tipuri de piete
- Banii si politica monetara
- Politicile fiscale
- Fluxul circular in economie
Fiecare proiect de lectie cuprinde: standarde de continut, concepte economice de baza, timpul necesar reealizarii lectiei, proceduri de lucru la clasa, activitati, instrumente de evaluare.
Manualul a fost editat de Ministerul Educatiei si multiplicat intr-un tiraj de 1.500 de exemplare, destinate unitatilor de invatamant si caselor corpului didactic.

*Educatia economica. Manualul formatorului
Aceasta lucrare include urmatoarele sectiuni:
- Standarde nationale orientative pentru predarea economiei in SUA. Cele 20 de standarde incluse sunt prezentate intr-o versiune concisa, fara nivelele de competenta si indicatiile care le sunt asociate in lucrarea originala editata de NCEE.
- Conceptele economice de baza pentru predarea economiei.
- Proiectarea lectiilor de economie.
- Strategii active de invatare a economiei.
- Modul economic de gandire.
- Instrumente de evaluare.
Lucrarea a fost editata de Ministerul Educatiei si multiplicata intr-un tiraj de 1.000 de exemplare, destinate unitatilor de invatamant si caselor corpului didactic.

*Educatia economica. Ghidul formatorului
Lucrarea se adreseaza formatorilor fara pregatire economica si are drept scop familiarizarea acestora cu conceptele economice de baza si cu modul economic de gandire.